hotline Đường Dây Nóng:  0234 588 827
Bộ y tế
Bộ tư pháp
Cổng thông tin điện tử
Viện giám định
BV Tâm thần
Bênh viện Trung Ương
Sở tư pháp
Sở Y Tế
Bệnh viện tâm thần
Trường Đại học Y Dược Huế
Thông tin Y học Việt Nam
 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2016 CỦA TRUNG TÂM PHÁP Y TÂM THẦN KHU VỰC MIỀN TRUNG

Trong thời gian qua, hoạt động giám định từng bước được pháp luật hóa, hoạt động chuyên môn tuân thủ theo các quy định pháp luật và không xảy ra sai sót. Các kết luận giám định chính xác, đúng luật, góp phần làm căn cứ cho việc định tội, lượng hình các tội danh quy định trong phần các tội phạm của Bộ Luật Hình sự và xác định năng lực hành vi của các vụ việc dân sự.

 

Phần A

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

 

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

          Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung được thành lập theo Quyết định số 677/QĐ-BYT ngày 26/02/2015 của Bộ Y tế và sau một thời gian chuẩn bị về con người, cơ sở vật chất, đã đi vào hoạt động chính thức từ 01 tháng 07 năm 2015.

          Tổng số cán bộ viên chức hiện có 13, có 02 Khoa và 03 Phòng với nhiệm vụ thực hiện giám định pháp y tâm thần, điều trị và các hoạt động liên quan đến pháp y tâm thần.

          Trong thời gian qua, hoạt động giám định từng bước được pháp luật hóa, hoạt động chuyên môn tuân thủ theo các quy định pháp luật và không xảy ra sai sót. Các kết luận giám định chính xác, đúng luật, góp phần làm căn cứ cho việc định tội, lượng hình các tội danh quy định trong phần các tội phạm của Bộ Luật Hình sự và xác định năng lực hành vi của các vụ việc dân sự.

          Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu mới triển khai hoạt động, bên cạnh những thuận lợi còn không ít khó khăn.

          Thuận lợi

         - Được sự quan tâm và đầu tư của Bộ Y tế, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Y tế, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

          - Thừa Thiên Huế là một trong ba trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước, có Bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y – Dược Huế, 9 trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố và 152 trạm y tế xã, phường, không những đảm bảo được công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh nhà, phát triển y tế chuyên sâu, mà hàng năm còn đào tạo cán bộ y tế có trình độ đại học và sau đại học cho khu vực miền Trung và Tây nguyên.

          - Có sự phối hợp, lồng ghép với Bệnh viện Tâm thần Huế trong sử dụng cơ sở vật chất, con người, trang thiết bị và hoạt động chuyên môn để triển khai hoạt động trong giai đoạn đầu.

          - Đội ngũ giám định viên trên địa bàn của 04 đơn vị hiện có: 07; trong đó, các giám định viên đang công tác tại Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung: 03, Bệnh viện Tâm thần Huế: 01, Bộ môn Tâm thần - Trường Đại học Y Dược Huế: 01 và Khoa Tâm thần - Bệnh viện Trung ương Huế: 02. Các giám định viên có đầy đủ năng lực và đạo đức nghề nghiệp để hoàn thành tốt công tác giám định khi được trưng cầu. Số Bác sĩ chuyên khoa tâm thần trên địa bàn tỉnh lên đến 18 người; trong đó, có 01 Phó Giáo sư – Tiến sĩ, 01 Tiến sĩ, 02 BS Chuyên khoa II, 02 Thạc sĩ, 08 BS Chuyên khoa I, 04 BS chuyên khoa tâm thần.

          - Cơ cấu tổ chức bộ máy bước đầu đã hình thành, đội ngũ công chức, viên chức cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ trước mắt.    

          - Cán bộ viên chức (CBVC) Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung đều đoàn kết nhất trí, biết vượt qua khó khăn, nhiệt tình trong công tác.

          Khó khăn

          - Công tác tổ chức chưa ổn định, tình hình biên chế cán bộ còn thiếu, không cân đối phù hợp, cán bộ làm công tác quản lý kiêm nhiệm nhiều công tác chuyên môn khác.

          - Cơ sở vật chất đang tạm mượn của Bệnh viện Tâm thần Huế 2.237m2 đất với 2 tòa nhà 250 m2 để triển khai hoạt động trong giai đoạn đầu, mới chỉ đáp ứng được 20 giường nội trú. Chưa có văn phòng và nhà làm việc cho Công an Hỗ trợ tư pháp làm công tác quản lý đối tượng.

          - Chưa có trang thiết bị y tế, hiện đang sử dụng trang thiết bị của Bệnh viện Tâm thần Huế.

          - Chưa có xe ô tô công tác, xe ô tô chuyên dụng nên việc thực hiện giám định tại chỗ ở cơ sở trong khu vực còn gặp nhiều khó khăn.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

1.Quá trình thành lập Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung

1.1. Bộ Y tế ban hành Quyết định Thành lập Trung tâm

     Sau nhiều lần khảo sát thực tế, xem xét một số tỉnh thành trong khu vực, thẩm định khách quan Đề án Thành lập Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung tại Bộ Y tế và tại UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, với sự phối hợp, lồng ghép của Bệnh viện Tâm thần Huế, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 677/QĐ-BYT ngày 26 tháng 2 năm 2015 về việc Thành lập Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung trực thuộc Bộ Y tế trên cơ sở Trung tâm Giám định Pháp y tâm thần tỉnh Thừa Thiên Huế.

1.2. Bàn giao, tiếp nhận Trung tâm Giám định pháp y tâm thần tỉnh Thừa Thiên Huế về Bộ Y tế quản lý.

         Trung tâm Giám định pháp y tâm thần tỉnh Thừa Thiên Huế là tổ chức đầu tiên thuộc Sở Y tế Thừa Thiên Huế hội đủ các tiêu chí để phát triển thành Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung do Bộ Y tế quản lý và là đơn vị thứ hai sau Bệnh viện Trung ương Huế trực thuộc Bộ Y tế đóng trên địa bàn tỉnh.

         Ngày 22/5/2015, đã tiến hành bàn giao, tiếp nhận Trung tâm Giám định pháp y tâm thần tỉnh Thừa Thiên Huế về Bộ Y tế quản lý.Nội dung bàn giao, tiếp nhận như sau :

        - Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chính thức chuyển giao nguyên trạng Trung tâm Giám định pháp y tâm thần tỉnh về trực thuộc Bộ Y tế;

        - Về phần đất và tài sản trên đất, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tạm bố trí cho Trung tâm  Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung sử dụng khoảng 2.375m2 đất và 02 ngôi nhà nằm trong khuôn viên của Bệnh viện Tâm thần Huế. Ngoài ra, theo Đề án Thành lập Trung tâm, Bệnh viện Tâm thần Huế cho mượn thêm một số phòng trong Bệnh viện để Trung tâm tạm đặt Văn phòng làm việc.

        - Về biên chế công chức, viên chức, trước mắt, Sở Y tế Thừa Thiên Huế chuyển giao 14 người cho Trung tâm  Pháp y  tâm thần khu vực Miền Trung trong khi chờ đợi Bộ Y tế cho phép Trung tâm tuyển dụng thêm viên chức;

        - Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ Y tế cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung,  với sự hỗ trợ, lồng ghép ban đầu của Bệnh viện Tâm thần Huế, sẽ tiếp tục ổn định, phát triển, thực hiện tốt công tác giám định pháp y tâm thần cho các cơ quan điều tra tố tụng và theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cùng 06 tỉnh, thành phố khác trong khu vực  bao gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

2. Tình hình thu dung đối tượng giám định

2.1. Số liệu từ 01/01 đến 30/6/2015

     Do Trung tâm Giám định pháp y tâm thần Thừa Thiên Huế thực hiện:

         

S

TT

CÁC HOẠT ĐỘNG

KH

6  tháng

THỰC HIỆN

KẾT LUẬN

SỐ LƯỢNG

TỶ LỆ

%

CÓ RLTT

TỶ LỆ

%

KHÔNG RLTT

TỶ LỆ

%

1

Giám định pháp y tâm thần

20

16

80

16

100

00

00

2

Giám định sức khỏe tâm thần

200

151

75,5

151

100

00

00

 

Cộng

 

167

75,9

167

100

00

00

             

2.2. Số liệu từ 01/07 đến 31/12/2015

     Do Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung thực hiện:

 

S

TT

CÁC HOẠT ĐỘNG

KH

     6 tháng

THỰC HIỆN

KẾT LUẬN

SỐ LƯỢNG

TỶ LỆ

%

CÓ RLTT

TỶ LỆ

%

KHÔNG RLTT

TỶ LỆ

%

1

Giám định pháp y

tâm thần

60

44*

(nội trú: 30, ngoại trú:14)

73,3

42

95,5

02

4,5

2

Giám định sức khỏe tâm thần

200

166

83,0

165

99,4

01

0,6

 

Cộng

 

210

 

207

98,6

03

1,4

        

      * Không tính đến 11 trường hợp đang nghiên cứu hồ sơ, chưa kết luận (6 trường hợp nội trú, 5 ngoại trú). 

2.3. Phân loại bệnh trong giám định pháp y tâm thần

 

Số TT

THỂ BỆNH

MÃ SỐ

SỐ LƯỢNG

TỶ LỆ %

1

Tâm thần phân liệt

F20

14

33,3

2

Rối loạn loại phân liệt

F21

0

-

3

Rối loạn phân liệt cảm xúc

F25

03

7,1%

4

Động kinh tâm thần

G40

06

14,3%

5

Rối loạn tâm thần do rượu

F10

0

-

6

Rối loạn tâm thần do sử dụng các chất ma tuý và các chất tác động tâm thần khác.

F19

02

4,8%

7

Mất trí tuổi già

F01

04

9,6%

8

Rối loạn hành vi Thanh thiếu niên

F69

0

-

9

Chậm phát triển tâm thần

F70 -F72

08

19%

10

Hội chứng sau chấn động não

F07.2

03

7,1%

11

Tự kỷ

F84.0

01

2,4%

12

Các Rối loạn tâm thần khác

 

01

2,4%

 

Cộng

 

42

100%

 

2.4. Phân loại bệnh trong giám định sức khoẻ tâm thần

 

Số TT

THỂ BỆNH

MÃ SỐ

SỐ LƯỢNG

TỶ LỆ %

1

Tâm thần phân liệt

F20

57

34,6%

2

Rối loạn phân liệt cảm xúc

F25

04

2,4%

3

Động kinh tâm thần

G40

20

12,1%

4

Rối loạn tâm thần do sử dụng các chất ma tuý và các chất tác động tâm thần khác.

F19

01

0,6%

5

Mất trí tuổi già

F01

08

4,9%

6

Chậm phát triển tâm thần

F70 -F72

66

40%

7

Hội chứng sau chấn động não

F07.2

02

1,2%

8

Các Rối loạn tâm thần khác

 

07

4,2%

 

Cộng:

 

165

100%

           

2.5. Phân loại khả năng nhận thức và điều khiển hành vi

           

S

TT

KHẢ NĂNG NHẬN THỨC VÀ ĐIỀU KHIỂN HÀNH VI

SỐ

LƯỢNG 

GHI CHÚ

1

Đủ năng lực hành vi

06

 

2

Hạn chế năng lực hành vi

16

 

3

Mất năng lực hành vi

22

 

           

2.6. Phân loại theo tỉnh, thành phố         

           

STT

TỈNH, THÀNH PHỐ

SỐ LƯỢNG 

 GHI CHÚ

1

Quảng Bình

03

 

2

Quảng Trị

05

 

3

Thừa Thiên Huế

09

 

4

Đà Nẵng

07

 

5

Quảng Nam

09

 

6

Quảng Ngãi

05

 

7

Bình Định

06

 

 

2.7. Phân loại cơ quan trưng cầu

         

V.

CƠ QUAN TRƯNG CẦU

SỐ LƯỢNG 

 GHI CHÚ

1

Công an điều tra

23

 

2

Tòa án Nhân dân

13

 

3

Viện Kiểm sát

01

 

4

Theo yêu cầu của cá nhân

07

 

 

2. Các nội dung hoạt động

2.1. Công tác chuyên môn

          - Triển khai giám định từ 01/7/2015, Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung  đã giám định 44 trường hợp, trong đó 28 trường hợp hình sự, 16 dân sự, công tác giám định theo đúng các chức năng nhiệm vụ được giao, đảm bảo đầy đủ các thủ tục, nguyên tắc thực hiện giám định tư pháp. Chất lượng các kết luận giám định pháp y tâm thần về hình sự và dân sự đều chính xác, đúng pháp luật, nhanh chóng, kịp thời, không để xảy ra sai sót, thiếu khách quan, không có trường hợp phải đề nghị giám định lại.

         - Trong thời gian qua, công tác quản lý đã được chú trọng. Các bộ phận chức năng đã được thành lập, có sự phân công chức trách, nhiệm vụ và các khoa phòng đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Thành lập Tổ Điều dưỡng. Hàng tháng, quý, đều có kế hoạch cụ thể. Việc quản lý tài sản, tài chính được thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra mất mát hoặc thất thoát. Các Hội đồng Thuốc và Điều trị, Hội đồng Khoa học kỹ thuật, Hội đồng Thi đua khen thưởng...đã được thành lập và hoạt động theo đúng quy chế.

- Tiếp tục công tác đào tạo và đào tạo lại cho các thành viên trong Trung tâm để nâng cao trình độ chuyên môn. Cử 01 Điều dưỡng trung học theo học Cử nhân Điều dưỡng tại Trường Đại học Y – Dược Huế. Tổ chức tập huấn cho viên chức Trung tâm Thông tư 18/2015/TT-BYT về ban hành quy trình giám định pháp y tâm thần và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần; Thông tư 31/2015/TT-BYT quy định việc áp dụng chế độ bồi dưỡng, thời gian và số người thực hiện giám định đối với từng loại việc giám định pháp y, pháp y tâm thần.  

         - Hoàn thành 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành:“Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị  rối loạn lo âu lan tỏa tại một số phường xã tỉnh Thừa Thiên Huế”.

         - Thiết lập hệ thống hồ sơ sổ sách, soạn thảo các quy chế trong hoạt động giám định.

          - Tổ chức sinh hoạt định kỳ cho cán bộ hỗ trợ tư pháp, người nhà đối tượng (nếu có) về nội quy, quy chế của Trung tâm.

          - Công tác truyền thông – giáo dục: Triển khai và xây dựng trang Website của Trung tâm. Phổ biến kiến thức về giám định pháp y tâm thần tại Trung tâm Truyền thông và Giáo dục sức khỏe tỉnh Thừa Thiên Huế, trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

          - Việc thống kê báo cáo thực hiện đầy đủ, bảo đảm chính xác, chất lượng.

2.2. Công tác khác

2.2.1. Chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước

          Trong 6 tháng cuối năm 2015, cán bộ viên chức, đảng viên trong đơn vị chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện đúng pháp luật...Các chỉ thị nghị quyết của Đảng và Nhà nước đã được quán triệt đến từng CBVC.

2.2.2. Công tác Đảng, đoàn thể và tổ chức phong trào thi đua

            - Về công tác Đảng: Chi bộ Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung  trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh Thừa Thiên Huế đã được thành lập từ ngày 22 tháng 9 năm 2015 trên cơ sở tách từ Chi bộ Bệnh viện Tâm thần Huế. Chi bộ có 6 đảng viên, ngay từ khi mới thành lập, Chi bộ đã xây dựng Quy chế hoạt động và Nghị quyết của Chi bộ, lãnh đạo đơn vị củng cố tổ chức, xây dựng các khoa phòng,…hoàn thành nhiệm vụ. Toàn thể đảng viên trong Chi bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có bản lĩnh chính trị vững vàng và đủ tư cách.

            - Về công đoàn: Công đoàn cơ sở Trung tâm tuy mới thành lập từ ngày 4 tháng 9 năm 2015, số lượng đoàn viên công đoàn không nhiều (13 đoàn viên), nhưng đã triển khai hoạt động, vận động toàn thể đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của trung tâm. Công đoàn cơ sở Trung tâm đã xây dựng quy chế hoạt đông, tổ chức sinh hoạt, tọa đàm ôn lại truyền thống nhân các ngày lễ lớn: Ngày Sức khỏe tâm thần thế giới (10/10), Ngày Thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (20/10) và luôn chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn như thăm hỏi ốm đau…cũng như các chế độ chính sách khác.

           - Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được thành lập từ ngày 19 tháng 11 năm 2015, đã từng bước ổn định và đi vào hoạt động, đoàn viên thanh niên đã nêu cao được vai trò xung kích trong tất cả các lĩnh vực công tác.

2.2.3.Tình hình triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần”

Ngành Y tế Thừa Thiên Huế đã triển khai “Kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án theo Kế hoạch số 66 ngày 09/9/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai và tổ chức thực hiện Đề án” và “Kế hoạch số 05 ngày 07/01/2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp”.

2.2.4. Công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung

           - Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Công văn số 5869/UBND-XD ngày 30 tháng 10 năm 2015 về việc thống nhất địa điểm xây dựng Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung trên khu đất 2,6 hecta tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, trong quy hoạch thành phố Huế mở rộng.

           - Trung tâm đã lập Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung trình Bộ Y tế phê duyệt.

2.2.5. Công tác thi đua khen thưởng

2.2.5.1. Tập thể: chưa đủ điều kiện về thời gian để xét thi đua tập thể năm 2015.   2.2.5.2. Cá nhân

            - Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích năm 2010-2014 (Quyết định 1146/QĐ-TTCP ngày 22/7/2015):

             Ths. Tôn Thất Hưng – Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Huế.

 - Trung tâm Pháp y tâm thần Khu vực Miền Trung công nhận:

              + Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 02 cá nhân (tỷ lệ 20%):

                . Ths. Tôn Thất Hưng – Phụ trách Trung tâm PYTT KV Miền Trung.

                . BSCKII. Ngô Đình Thư – Phó Giám đốc Trung tâm PYTT KV Miền Trung.

              + Lao động tiên tiến: 13 cá nhân (tỷ lệ 100%).

          - Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung đề nghị Bộ Y tế xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế:

              + Về thành tích năm 2015: Ths. Tôn Thất Hưng – Phụ trách Trung tâm PYTT KV Miền Trung.

               + Về thành tích thực hiện Dự án Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng và Trẻ em giai đọan 2011-2015: Ths. Tôn Thất Hưng – Nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Huế.

2.2.6. Thực hiện Quy chế dân chủ, Cơ quan văn hóa

          Năm 2015, Trung tâm tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ và cơ quan văn hoá.

III. KẾT LUẬN

    Năm 2015 là năm đầu tiên Trung tâm triển khai hoạt động giám định pháp y tâm thần, được sự quan tâm đầu tư và chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Viện Pháp y tâm thần Trung ương, dưới sự lãnh chỉ đạo của Chi bộ, Ban Giám đốc và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ viên chức, đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, không có CBVC vi phạm chính sách pháp luật của Nhà nước và đã từng bước hoàn chỉnh để nâng cao chất lượng giám định tư pháp cho 7 tỉnh Miền Trung.                                                                                                                                                                                                                                  

Phần B

 

PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

 

          Căn cứ Quyết định Số 2340/QĐ-BYT ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung;

          Căn cứ thực trạng hoạt động của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung trong 6 tháng cuối năm 2015, yêu cầu nhiệm vụ của hoạt động giám định tư pháp;

          Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2016 như sau:

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY TRUNG TÂM NĂM 2016

1. Chỉ tiêu kế hoạch giường giám định nội trú và điều trị

                 30 giường.

2. Chỉ tiêu biên chế và tổ chức bộ máy

               Biên chế: Theo Đề án Vị trí việc làm đã được Bộ Y tế phê duyệt, chỉ tiêu biên chế năm 2016-2017 của Trung tâm là 41 công viên chức.

               Tổ chức bộ máy:

                * 2 khoa lâm sàng:

- Khoa Khám bệnh;

- Khoa Giám định - Điều trị.

* 3 Phòng chức năng:

- Phòng Kế hoạch - Chỉ đạo tuyến;

- Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị;

- Phòng Tài chính - Kế toán.

II. KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

  Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giám định pháp y tâm thần và điều trị, bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu giám định pháp y tâm thần phục vụ điều tra, tố tụng trong khu vực.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Đáp ứng kịp thời 150 trường hợp trưng cầu giám định pháp y tâm thần của các cơ quan điều tra tố tụng và yêu cầu của cá nhân trên địa bàn 7 tỉnh, thành phố trong khu vực, bảo đảm chính xác và hiệu quả trong việc thực hiện điều tra, giải quyết các vụ án. Giám định sức khỏe tâm thần cho 300 đối tượng.

- Tổ chức thực hiện công tác khám chữa bệnh nội ngoại trú đạt hiệu quả.

- Bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý, giám sát chặt chẽ của Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Viện  Pháp y tâm thần Trung ương đối với công tác giám định pháp y tâm thần, đồng thời phát huy được tính chủ động, tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP

1. Thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho mỗi CBVC phải được đơn vị hết sức quan tâm.

- Phải có kế hoạch tổ chức học tập và quán triệt đến mỗi CBVC các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Cung cấp thông tin cần thiết cho tất cả CBVC nhằm quán triệt tình hình, quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

          - Cán bộ viên chức, đảng viên trong đơn vị chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện đúng pháp luật...Các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước phải được quán triệt đến từng cán bộ đảng viên.

          - Nắm bắt và kịp thời ngăn chặn những diễn biến tư tưởng tiêu cực xuất hiện trong đơn vị.

          - Ngoài ra, thông qua các buổi sinh hoạt của chính quyền và đoàn thể, làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ và đảng viên.

2. Giải pháp đáp ứng nguồn lực

2.1. Về tổ chức cán bộ

          - Để triển khai kế hoạch hoạt động năm 2016 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung có chỉ tiêu 30 giường giám định nội trú và điều trị với biên chế 41 người, Trung tâm đề ra phương án tuyển dụng, sắp xếp, đề bạt, bổ nhiệm, kiện toàn đội ngũ viên chức ở các khoa, phòng. Từng bước hoàn thiện về tổ chức bộ máy, biên chế của Trung tâm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế sắp xếp và sử dụng 41 biên chế cho phù hợp với nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của đơn vị.

          - Giải quyết tốt các chế độ chính sách: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khen thưởng, kỷ luật, phụ cấp, nâng lương …cho CBVC.

2.2. Về đào tạo

           Đẩy mạnh công tác đào tạo và đào tạo lại cho các thành viên mới trong Trung tâm để nâng cao trình độ chuyên môn và kiến thức pháp lý. Lập kế hoạch đào tạo của đơn vị.

2.3. Về quản lý tài chính

           Tăng cường và sử dụng có hiệu quả hợp lý mọi nguồn lực: ngân sách sự nghiệp, phí giám định, …để bảo đảm hoàn thành kế hoạch chung. Tăng cường công tác quản lý tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo nhu cầu hoạt động.

2.4. Về công tác quản lý dược - trang thiết bị y tế

          - Cung ứng đủ các thuốc thiết yếu của chuyên khoa tâm thần phục vụ điều trị nội, ngoại trú tại Trung tâm.

          - Hoàn chỉnh hoạt động quy chế dược chính trong Trung tâm.

          - Bảo đảm vật tư thiết bị phục vụ cho công tác hoạt động, quản lý tốt tài sản, đơn vị không để xẩy ra hư hỏng mất mát.

          - Kiểm tra thường xuyên các trang thiết bị đang sử dụng, thực hiện tốt quy chế bảo quản và quy chế quản lý kho.

          - Cấp phát trang phục y tế, bảo hộ lao động…cho CBVC đầy đủ.

          - Mua sắm vật tư, văn phòng phẩm phục vụ cho 30 giường giám định nội trú và điều trị.

          - Mua sắm trang thiết bị y tế.

          * Trang thiết bị y tế dự trù mua:

STT

TÊN TRANG THIẾT BỊ

ĐƠN VỊ

SỐ LƯỢNG

1

Máy ghi điện não EEG

Bộ

1

2

Máy lưu huyết não

Bộ

1

4

Máy phân tích nước tiểu 10 thông số

Cái

     1

5

Máy sinh hóa bán tự động

Cái

1

6

Máy siêu âm Doppler xuyên sọ

Cái

1

7

Máy ly tâm đa năng

Cái

1

8

Tủ ấm

Cái

1

9

Kính hiển vi 2 mắt

Cái

1

10

Máy huyết học 18 thông số

Cái

1

11

Máy siêu âm đen trắng

Cái

1

12

Máy điện tim 6 kênh

Cái

1

13

Máy chủ mạng LAN

Bộ

1

14

Tủ bảo quản sinh phẩm

Cái

1

15

Tủ sấy tiệt trùng

Cái

1

16

Nồi hấp áp lực khử trùng

Cái

1

17

Máy hấp tiệt trùng

Cái

2

18

Máy giặt

Cái

2

2.5. Giải pháp về cơ sở vật chất

          - Nâng cấp, xây dựng thêm nhà 2 tầng cho Khoa Giám định tại cơ sở 39 Phạm Thị Liên, TP Huế để bước đầu triển khai hoạt động 30 giường giám định nội trú.

          - Xây dựng thêm Khoa Khám bệnh và nhà cho Công an Hỗ trợ tư pháp làm công tác giám sát đối tượng giám định.

          - Lập          Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm trên khu đất 2,6 hecta tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, xin cấp kinh phí nguồn đầu tư công giai đoạn 2016-2020, dự kiến thi công vào năm 2017.

3. Công tác theo dõi giám định, khám chữa bệnh tại các khoa lâm sàng

          - Nâng cao chất lượng theo dõi, khám chữa bệnh, thường xuyên giáo dục 12 điều y đức của Bộ Y tế. Thực hiện tốt các quy chế chuyên môn: quy chế theo dõi giám định, chẩn đoán bệnh, điều trị, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn, quy chế thường trực cấp cứu … Cải tiến lề lối hoạt động, hoàn chỉnh các biểu mẫu báo cáo, hồ sơ sổ sách.

          - Khám chữa bệnh ngoại trú, thu dung điều trị nội trú các bệnh tâm thần cho nhân dân trong tỉnh và khu vực.

          - Thực hiện đầy đủ các qui trình chuyên môn và biểu mẫu giám định theo Thông tư 18/2015/TT-BYT của Bộ Y tế.

4. Công tác nghiên cứu khoa học

          - Sinh hoạt hội đồng khoa học kỹ thuật trung tâm đều, có chất lượng.

          - Phát động phong trào nghiên cứu khoa học và cải tiến sáng kiến trong đơn vị.

          - Hoàn thành 1 – 2  đề tài nghiên cứu khoa học.

5. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật, kiến thức pháp lý, triển khai thực hiện giám định tại cơ sở

- Lập kế hoạch và chỉ đạo tuyến dưới thực hiện kỹ thuật chuyên môn, các thông tư hướng dẫn thủ tục, quy trình giám định đúng quy định;

- Tăng cường công tác giám định tại chỗ đối với những trường hợp giám định dân sự ở vùng sâu, vùng xa, bệnh nặng dễ có tai biến khi vận chuyển đối tượng.

6. Giáo dục sức khoẻ

Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng ở Trung ương và địa phương, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện truyền thông - giáo dục sức khoẻ tâm thần và pháp y tâm thần, kiến thức pháp lý trên địa bàn 7 tỉnh khu vực Miền Trung.

7. Các mối quan hệ phối kết hợp

                   - Với Bộ Y tế: Chịu sự quản lý toàn diện của Bộ Y tế.

          - Với  Bộ Tư pháp: Chịu sự quản lý về công tác giám định tư pháp và sự chỉ đạo, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Luật Giám định tư pháp.

          - Với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và các Cấp ủy Đảng địa phương: chịu sự quản lý trên lãnh thổ của UBND tỉnh, sự lãnh đạo về công tác Đảng của Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh.

           - Với Sở Y tế và Sở Tư pháp các tỉnh thuộc khu vực phụ trách: Quan hệ phối hợp trong công tác giám định.

           - Với Viện Pháp y tâm thần Trung ương: chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về giám định pháp y tâm thần để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.

           - Với Viện Kiểm sát, Toà án, Cơ quan Điều tra Công an các tỉnh, huyện thuộc khu vực phụ trách: Thực hiện công tác giám định theo quyết định trưng cầu và theo yêu cầu của cá nhân.

           - Với các Bệnh viện Tâm thần, Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội của 6 tỉnh, thành phố trong khu vực: Phối hợp, cung cấp tài liệu của đối tượng để Trung tâm thực hiện giám định đạt kết quả cao.

           - Với Bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y Dược Huế, Trường Đại học Luật Huế: Trung tâm là cơ sở thực hành đại học và sau đại học về chuyên ngành pháp y tâm thần. Phối hợp về chuyên môn nghiệp vụ, phương tiện kỹ thuật để giải quyết những vấn đề có liên quan trong công tác đào tạo, giám định pháp y tâm thần khi cần thiết.

           - Với các Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực và Trung tâm Pháp y các tỉnh, thành phố trong khu vực: Phối hợp chuyên môn trong hoạt động giám định đối với các trường hợp có liên quan.

           - Với Bệnh viện Tâm thần Huế: Trung tâm quan hệ phối hợp, lồng ghép với Bệnh viện. Trước mắt, khi Trung tâm chưa có cơ sở vật chất, con người, trang thiết bị y tế thì tạm thời sử dụng cán bộ, trang thiết bị y tế của Bệnh viện để hoạt động chuyên môn về giám định; đồng thời, sử dụng cơ sở vật chất của Bệnh viện để tạm đặt văn phòng. Xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ về nhân lực, cơ sở vật chất, hoạt động chuyên môn giữa Trung tâm với Bệnh viên Tâm thần Huế.     

8. Công tác Đảng, đoàn thể

          Tiếp tục kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng và các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên...) ổn định và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ đoàn thể...

          + Chi bộ Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung phấn đấu đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh.

         + Công đoàn đạt Công đoàn Cơ sở vững mạnh.

         + Đoàn Thanh niên đi đầu trong các hoạt động của Trung tâm và các phong trào do Đoàn cấp trên phát động.

        + Nữ công: các phong trào hoạt động tích cực và có hiệu quả.

9. Các giải pháp khác

          - Thực hiện cải cách hành chính và tăng cường công tác quản lý trong tất cả các lĩnh vực.

          - Nâng cao chất lượng trang Website của Trung tâm.

          - Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan.

          - Thực hiện tốt nếp sống văn minh, cơ quan, gia đình văn hóa.

          - Thực hiện đầy đủ quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

            Đề nghị Bộ Y tế và các Bộ, cơ quan liên quan:

          - Cho sửa chữa, mở rộng nhà làm việc tại 39 Phạm Thị Liên, TP Huế để phục vụ tốt công tác  giám định, khám chữa bệnh trong giai đoạn triển khai xây dựng cơ sở mới.

          - Quyết định chủ trương đầu tư và phê duyệt Dự án Đầu tư Trung tâm tại khu đất 2,6 hecta thuộc phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy.

          - Cho mua sắm trang thiết bị y tế và văn phòng.

          - Trang bị xe ô tô cấp cứu chuyên dụng và xe ô tô công tác.

     - Phê duyệt Đề án vị trí việc làm. Tuyển dụng mới viên chức để có đủ 41 biên chế.

          - Mở các lớp đào tạo tập huấn chuyên môn về giám định tư pháp chuyên ngành.

          - Tiếp tục xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ về nhân lực, cơ sở vật chất, hoạt động chuyên môn giữa Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung và Bệnh viện Tâm thần Huế.

 

 

                                                                                              THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

    Nơi nhận:

       - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;

       - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến;

       - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến;                                              Th.BS. Tôn Thất Hưng

    - Các Vụ, Cục, Văn phòng thuộc Bộ Y tế;

    - Viện Pháp y tâm thần TW;                                                                                                             

    - Sở Y tế Thừa Thiên Huế;

    - Sở Tư pháp Thừa Thiên Huế;

       - Lưu KH, văn thư.

Các bài viết khác:
Lịch công tác
Giá
Khám chữa bệnh
Chi hội Tâm thần học
Văn bản chuyên ngành
Tin nội bộ
Sức khỏe đời sống
Đang tải ...
Bệnh trầm cảm - dấu hiệu và phương pháp điều trị

Lượt truy cập: 1148939
 
Đang trực tuyến: 35
https://rtmpserver.sumbarprov.go.id/images/xgacor/ https://rtmpserver.sumbarprov.go.id/images/demo/ https://rtmpserver.sumbarprov.go.id/images/xthailand/ https://tripr.tv/ https://unfpamalawi.org/ https://zeuss.tech/ https://zerofootprinttoronto.org/ https://xctsg.org/ https://vn777.vin/ https://watfordhealthcampus.org/ https://grenfellresponse.org.uk/ https://charlesbennett.net/ https://chatspot.mobi/ https://dinami.info/ https://equalityfc.com/ https://eu-uk.info/ https://equalityfc.com/ https://americabetweenthewars.com/ https://borgarmynd.com/ https://bottleno.se/ https://bsport.network/ https://ces-surrey.org.uk/ https://sultra.kemenag.go.id/public/-/ https://undaan.kuduskab.go.id/wp-includes/blocks/table/slot/ https://everydaylesbo.com/ https://www.bapenda.purwakartakab.go.id/loginwebsite/uploads/shop/gb777/ gb777 https://aquahoteltrincomalee.com https://alcoholpolicyconsultations.com https://e-lab.kampusmelayu.ac.id/public/upload/-/ https://sultra.kemenag.go.id/files/thai/ https://sipenmaru-v1.poltekkesbengkulu.ac.id/-/amp-gacor/ https://giliindah.lombokutarakab.go.id/assets/produk/ https://www.pa-negarakalsel.go.id/-/gacor/a> https://pa-gorontalo.go.id/mgacor/ https://sadis.pa-gorontalo.go.id/ https://simantap.bojonegorokab.go.id/files_scan/maxwin/ https://siskamaya.yai.ac.id/v6/web/writable/uploads/-/ https://bappedalitbang.banjarkab.go.id/konten/app/ https://sipil.widyakartika.ac.id/wp-content/uploads/2021/ml88/ https://lppm.widyakartika.ac.id/user/thailand-gacor/ slot gacor gampang menang gb777 gb777 slot gacor hari ini slot gacor gampang menang slot gacor gb777 https://sidang.pa-gorontalo.go.id/ https://tabayun.pa-gorontalo.go.id/ https://tibianordic.com/ https://medana.lombokutarakab.go.id/-/rgacor/ bet88 slot online gb777 vipbet88 gb777 slot dana depo 10k https://kecamatan-banjarsari.ciamiskab.go.id/-/zgacor/ https://desanatah.gunungkidulkab.go.id/assets/files/dokumen/ https://bappedalitbang.banjarkab.go.id/konten/demo/ https://fossei.org/demo/ demo slot zeus/ https://goodbet.bar/ https://bigbet.bar/ slot gacor https://mahjong988.bar/ https://mahjong988link.club/ https://mahjong988.cyou/ https://mahjong988.org/ https://mahjong988.me/