hotline Đường Dây Nóng:  0234 588 827

LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM PHÁP Y TÂM THẦN KHU VỰC MIỀN TRUNG

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 01/07/2022 đến ngày 08/07/2022  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Sáu
01/07/2022
Thứ Bảy
02/07/2022
Chủ nhật
03/07/2022
Thứ Hai
04/07/2022
Thứ Ba
05/07/2022
Thứ Tư
06/07/2022
Thứ Năm
07/07/2022
Thứ Sáu
08/07/2022