hotline Đường Dây Nóng:  0234 588 827

LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM PHÁP Y TÂM THẦN KHU VỰC MIỀN TRUNG

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 07/08/2020 đến ngày 14/08/2020  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Sáu
07/08/2020
Thứ Bảy
08/08/2020
Chủ nhật
09/08/2020
Thứ Hai
10/08/2020
Thứ Ba
11/08/2020
Thứ Tư
12/08/2020
Thứ Năm
13/08/2020
Thứ Sáu
14/08/2020