LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM PHÁP Y TÂM THẦN KHU VỰC MIỀN TRUNG

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 22/03/2019 đến ngày 29/03/2019  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Sáu
22/03/2019
Thứ Bảy
23/03/2019
Chủ nhật
24/03/2019
Thứ Hai
25/03/2019
Thứ Ba
26/03/2019
Thứ Tư
27/03/2019
Thứ Năm
28/03/2019
Thứ Sáu
29/03/2019