hotline Đường Dây Nóng:  0234 588 827

LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM PHÁP Y TÂM THẦN KHU VỰC MIỀN TRUNG

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 01/02/2023 đến ngày 08/02/2023  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Tư
01/02/2023
Thứ Năm
02/02/2023
Thứ Sáu
03/02/2023
Thứ Bảy
04/02/2023
Chủ nhật
05/02/2023
Thứ Hai
06/02/2023
Thứ Ba
07/02/2023
Thứ Tư
08/02/2023