hotline Đường Dây Nóng:  0234 588 827

LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM PHÁP Y TÂM THẦN KHU VỰC MIỀN TRUNG

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 21/01/2022 đến ngày 28/01/2022  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Sáu
21/01/2022
Thứ Bảy
22/01/2022
Chủ nhật
23/01/2022
Thứ Hai
24/01/2022
Thứ Ba
25/01/2022
Thứ Tư
26/01/2022
Thứ Năm
27/01/2022
Thứ Sáu
28/01/2022