hotline Đường Dây Nóng:  0234 588 827

LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM PHÁP Y TÂM THẦN KHU VỰC MIỀN TRUNG

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 28/09/2022 đến ngày 05/10/2022  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Tư
28/09/2022
Thứ Năm
29/09/2022
Thứ Sáu
30/09/2022
Thứ Bảy
01/10/2022
Chủ nhật
02/10/2022
Thứ Hai
03/10/2022
Thứ Ba
04/10/2022
Thứ Tư
05/10/2022