hotline Đường Dây Nóng:  0234 588 827

LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM PHÁP Y TÂM THẦN KHU VỰC MIỀN TRUNG

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 25/02/2020 đến ngày 03/03/2020  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Ba
25/02/2020
Thứ Tư
26/02/2020
Thứ Năm
27/02/2020
Thứ Sáu
28/02/2020
Thứ Bảy
29/02/2020
Chủ nhật
01/03/2020
Thứ Hai
02/03/2020
Thứ Ba
03/03/2020