hotline Đường Dây Nóng:  0234 588 827

LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM PHÁP Y TÂM THẦN KHU VỰC MIỀN TRUNG

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 29/10/2020 đến ngày 05/11/2020  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Năm
29/10/2020
Thứ Sáu
30/10/2020
Thứ Bảy
31/10/2020
Chủ nhật
01/11/2020
Thứ Hai
02/11/2020
Thứ Ba
03/11/2020
Thứ Tư
04/11/2020
Thứ Năm
05/11/2020