hotline Đường Dây Nóng:  0234 588 827

LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM PHÁP Y TÂM THẦN KHU VỰC MIỀN TRUNG

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 15/04/2021 đến ngày 22/04/2021  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Năm
15/04/2021
Thứ Sáu
16/04/2021
Thứ Bảy
17/04/2021
Chủ nhật
18/04/2021
Thứ Hai
19/04/2021
Thứ Ba
20/04/2021
Thứ Tư
21/04/2021
Thứ Năm
22/04/2021