hotline Đường Dây Nóng:  0234 588 827

LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM PHÁP Y TÂM THẦN KHU VỰC MIỀN TRUNG

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 28/05/2020 đến ngày 04/06/2020  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Năm
28/05/2020
Thứ Sáu
29/05/2020
Thứ Bảy
30/05/2020
Chủ nhật
31/05/2020
Thứ Hai
01/06/2020
Thứ Ba
02/06/2020
Thứ Tư
03/06/2020
Thứ Năm
04/06/2020