hotline Đường Dây Nóng:  0234 588 827

LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM PHÁP Y TÂM THẦN KHU VỰC MIỀN TRUNG

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 06/06/2023 đến ngày 13/06/2023  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Ba
06/06/2023
Thứ Tư
07/06/2023
Thứ Năm
08/06/2023
Thứ Sáu
09/06/2023
Thứ Bảy
10/06/2023
Chủ nhật
11/06/2023
Thứ Hai
12/06/2023
Thứ Ba
13/06/2023