LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM PHÁP Y TÂM THẦN KHU VỰC MIỀN TRUNG

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 19/11/2019 đến ngày 26/11/2019  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Ba
19/11/2019
Thứ Tư
20/11/2019
Thứ Năm
21/11/2019
Thứ Sáu
22/11/2019
Thứ Bảy
23/11/2019
Chủ nhật
24/11/2019
Thứ Hai
25/11/2019
Thứ Ba
26/11/2019