hotline Đường Dây Nóng:  0234 588 827

LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM PHÁP Y TÂM THẦN KHU VỰC MIỀN TRUNG

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 21/01/2021 đến ngày 28/01/2021  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Năm
21/01/2021
Thứ Sáu
22/01/2021
Thứ Bảy
23/01/2021
Chủ nhật
24/01/2021
Thứ Hai
25/01/2021
Thứ Ba
26/01/2021
Thứ Tư
27/01/2021
Thứ Năm
28/01/2021