hotline Đường Dây Nóng:  0234 588 827

LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM PHÁP Y TÂM THẦN KHU VỰC MIỀN TRUNG

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 19/09/2021 đến ngày 26/09/2021  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Chủ nhật
19/09/2021
Thứ Hai
20/09/2021
Thứ Ba
21/09/2021
Thứ Tư
22/09/2021
Thứ Năm
23/09/2021
Thứ Sáu
24/09/2021
Thứ Bảy
25/09/2021
Chủ nhật
26/09/2021