hotline Đường Dây Nóng:  0234 588 827

LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM PHÁP Y TÂM THẦN KHU VỰC MIỀN TRUNG

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 01/12/2023 đến ngày 08/12/2023  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Sáu
01/12/2023
Thứ Bảy
02/12/2023
Chủ nhật
03/12/2023
Thứ Hai
04/12/2023
Thứ Ba
05/12/2023
Thứ Tư
06/12/2023
Thứ Năm
07/12/2023
Thứ Sáu
08/12/2023