hotline Đường Dây Nóng:  0234 588 827
Bộ y tế
Bộ tư pháp
Cổng thông tin điện tử
Viện giám định
BV Tâm thần
Bênh viện Trung Ương
Sở tư pháp
Sở Y Tế
Bệnh viện tâm thần
Trường Đại học Y Dược Huế
Thông tin Y học Việt Nam
 

Phòng Kế hoạch tổng hợp

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

I. Chức năng - Nhiệm vụ

Phòng Kế hoạch tổng hợp của Trung tâm là bộ phận nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc Trung tâm và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

- Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.

- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Trung tâm.

- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn Trung tâm.

1. Căn cứ vào nhiệm vụ của Trung tâm, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Trung tâm.

2. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Trung tâm để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.

3. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Trung tâm và tuyến dưới. Phối hợp với các trường, bệnh viện tâm thần để tổ chức thực hành cho học viên.

4. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Trung tâm

5. Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong Trung tâm, giữa Trung tâm với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của Trung tâm.

6. Tổ chức thực hiện công tác điều dưỡng, dược, và dinh dưỡng;

7. Tổ chức thực hiện công tác chỉ đạo tuyến chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

8. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Trung tâm và quy định của Nhà nước.

9. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

10. Tổ chức công tác thường trực toàn Trung tâm.

11. Xây dựng kế hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Trung tâm để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

12. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác giám định, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

13. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.

II. Tổ chức nhân sự và phân công nhiệm vụ

1. Trưởng phòng (kiêm nhiệm): BSCKI. Hoàng thị Anh Đào, phụ trách chung và kế hoạch, NCKH, hợp tác quốc tế, đào tạo, giám định, khám chữ bệnh, báo cáo thống kê.

2. Phó trưởng phòng: CNĐD. Trần Thị Anh Quyên

   - Phụ trách: Báo cáo thống kê; truyền thông; công nghệ thông tin; lưu trữ hồ sơ bệnh án.

   - Các công tác khác khi được phân công.

3. CNĐD. Nguyễn Thị Diệu Hiền:

   - Công tác điều dưỡng;

   - Các công tác khác khi được phân công.

4. DSĐH. Hồng Thị Minh Hương:

   - Công tác dược Trung tâm;

   - Thủ kho Dược và Thủ kho chung;

   - Các công tác khác khi được phân công.

5. CNĐD. Nguyễn Thị Mỹ Dung (kiêm nhiệm):

   - Công tác dinh dưỡng;

   - Công tác in ấn tài liệu;

   - Các công tác khác khi được phân công.

Các bài viết khác:
Lịch công tác
Giá
Khám chữa bệnh
Chi hội Tâm thần học
Văn bản chuyên ngành
Tin nội bộ
Sức khỏe đời sống
Đang tải ...
Những biểu hiện và điều trị bệnh tự kỷ ở trẻ em

Lượt truy cập: 474318
 
Đang trực tuyến: 22