hotline Đường Dây Nóng:  0234 588 827

LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM PHÁP Y TÂM THẦN KHU VỰC MIỀN TRUNG

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 09/05/2021 đến ngày 16/05/2021  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Chủ nhật
09/05/2021
Thứ Hai
10/05/2021
Thứ Ba
11/05/2021
Thứ Tư
12/05/2021
Thứ Năm
13/05/2021
Thứ Sáu
14/05/2021
Thứ Bảy
15/05/2021
Chủ nhật
16/05/2021