hotline Đường Dây Nóng:  0234 588 827
Bộ y tế
Bộ tư pháp
Cổng thông tin điện tử
Viện giám định
BV Tâm thần
Bênh viện Trung Ương
Sở tư pháp
Sở Y Tế
Bệnh viện tâm thần
Trường Đại học Y Dược Huế
Thông tin Y học Việt Nam
 

Hỗ trợ

Gửi câu hỏi

Gửi câu hỏi, yêu cầu hỗ trợ...

Hỏi

Xin Bác sĩ cho biết, người yêu cầu giám định là ai, trong trường hợp nào thì người dân có quyền tự mình yêu cầu giám định tư pháp (gửi hồ sơ trực tiếp đến tổ chức giám định tư pháp), hồ sơ yêu cầu giám định pháp y tâm thần gồm có những gì, thời gian nộp bao lâu trước khi chuyển đối tượng đến giám định và địa điểm nộp ở đâu?

Test - Email: congkhanh102@gmail.com (11/06/2016)
Trả lời

* Người yêu cầu giám định:

  Theo Khoản 3 Điều 2 Luật Giám định tư pháp:

  Là người có quyền tự mình yêu cầu giám định sau khi đã đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trưng cầu giám định mà không được chấp nhận. Người có quyền tự mình yêu cầu giám định bao gồm đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự hoặc người đại diện hợp pháp của họ, trừ trường hợp việc yêu cầu giám định liên quan đến việc xác định trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo.

* Trường hợp người dân có quyền tự mình yêu cầu giám định tư pháp:

  Trong các trường hợp sau đây, người dân có quyền yêu cầu giám định tư pháp:

  Theo Điều 22 Luật Giám định tư pháp: 

  Người yêu cầu giám định có quyền gửi văn bản yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trưng cầu giám định. Trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng không chấp nhận yêu cầu thì trong thời hạn 07 ngày phải thông báo cho người yêu cầu giám định bằng văn bản. Hết thời hạn nói trên hoặc kể từ ngày nhận được thông báo từ chối trưng cầu giám định,       người yêu cầu giám định có quyền tự mình yêu cầu giám định ( NTH: có nghĩa người dân tự mình trực tiếp đến nộp hồ sơ cho tổ chức giám định tư pháp)

*Hồ sơ yêu cầu giám định bao gồm:

Theo Quy trình Giám định pháp y tâm thần (Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2015/TT-BYT):

   a) Văn bản yêu cầu giám định tư pháp gồm các nội dung theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật giám định tư pháp (**);

   b) Bản sao giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật giám định tư pháp (**);

   c) Các tài liệu quy định tại Điểm 3.3.c Khoản 3 Mục I Phần I Quy trình này (**).

*Thời gian nộp hồ sơ:

 Theo Điểm 3.2 Khoản 3 Mục I Phần I Quy trình trên:

 Hồ sơ gửi tới tổ chức  pháp y  tâm thần trước ít nhất 10 ngày làm việc để nghiên cứu.

*Địa điểm nộp hồ sơ:

 Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung, số 39 đường Phạm Thị Liên, phường Kim Long, thành phố Huế (qua cầu Kim Long đến ngã ba đầu tiên, rẽ phải).

 

(**) CHÚ THÍCH:

   * Khỏan 2 Điều 26 Luật Giám định tư pháp:

  Văn bản yêu cầu giám định tư pháp phải có các nội dung sau đây:

    a) Tên tổ chức hoặc họ, tên người yêu cầu giám định;

    b) Nội dung yêu cầu giám định;

    c) Tên và đặc điểm của đối tượng giám định;

    d) Tên tài liệu có liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo (nếu có);

    đ) Ngày, tháng, năm yêu cầu giám định và thời hạn trả kết luận giám định;

    e) Chữ ký, họ, tên người yêu cầu giám định.

   * Khoản 1 Điều 26 Luật Giám định tư pháp:

   Người yêu cầu giám định phải gửi văn bản yêu cầu giám định kèm theo đối tượng giám định, các tài liệu, đồ vật có liên quan (nếu có) và bản sao giấy tờ chứng minh mình là đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự hoặc người đại diện hợp pháp của họ đến cá nhân, tổ chức thực hiện giám định.

   * Điểm 3.3.c Khoản 3 Mục I Phần I Quy trình Giám định pháp y tâm thần:

   Các tài liệu liên quan đến sức khỏe của đối tượng giám định (đặc biệt là sức khỏe tâm thần của đối tượng giám định), bao gồm:

  - Nhận xét của cơ quan hoặc chính quyền địa phương về đối tượng giám định;

  - Nhận xét của y tế địa phương về tình hình bệnh tật của đối tượng giám định, có xác nhận của Trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là y tế cấp xã);

  - Nhận xét của 02 người hàng xóm trở lên (người không có quan hệ họ hàng, thân thích với đối tượng giám định);

  - Báo cáo của gia đình về đặc điểm, tình hình bệnh tật, quá trình phát triển từ nhỏ tới hiện tại của đối tượng giám định, trong đó cần nêu rõ việc có hay không sử dụng rượu, ma túy của đối tượng giám định;

  - Bản sao bệnh án của cơ sở y tế đã khám và điều trị bệnh cho đối tượng giám định, các tài liệu liên quan đến khám chữa bệnh của đối tượng giám định (nếu có).

 

                                                                    

                                                                        ThS.BS Tôn Thất Hưng

(tổng hợp)

Các câu hỏi khác:
[ Trở lại ]  [ Xem tất cả » ]
Lịch công tác
Giá
Khám chữa bệnh
Chi hội Tâm thần học
Văn bản chuyên ngành
Tin nội bộ
Sức khỏe đời sống
Đang tải ...
Bệnh trầm cảm - dấu hiệu và phương pháp điều trị

Lượt truy cập: 474318
 
Đang trực tuyến: 22