hotline Đường Dây Nóng:  0234 588 827
Bộ y tế
Bộ tư pháp
Cổng thông tin điện tử
Viện giám định
BV Tâm thần
Bênh viện Trung Ương
Sở tư pháp
Sở Y Tế
Bệnh viện tâm thần
Trường Đại học Y Dược Huế
Thông tin Y học Việt Nam
 

Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại


 
Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trong ngành Y tế.
 
Thực hiện Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại;
 
Căn cứ Quyết định số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30 tháng 7 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
 
Căn cứ Quyết định số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 18 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
 
Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:
 
1. Phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật, tăng cường các thiết bị an toàn và vệ sinh lao động để cải thiện điều kiện lao động; Khi chưa thể khắc phục được hết các yếu tố nguy hiểm, độc hại thì phải tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động để ngăn ngừa bệnh tật và bảo đảm sức khỏe cho người lao động. Khi người sử dụng lao động áp dụng các biện pháp kỹ thuật, tăng cường thiết bị an toàn lao động và cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm không còn yếu tố nguy hiểm, độc hại thì dừng thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật.
 
2. Kể từ ngày 02/01/2016 đến ngày 20/3/2016 các đơn vị tổ chức đo môi trường lao động năm 2016 và dựa vào kết quả đo môi trường lao động có các yếu tố nguy hiểm, độc hại tại nơi làm việc hoặc các nguồn gây bệnh truyền nhiễm, đối chiếu với quy chuẩn, tiêu chuẩn về vệ sinh lao động để đề nghị áp dụng mức bồi dưỡng bằng hiện vật tương ứng cho từng nghề, công việc cụ thể theo quy định tại Phụ lục I Bảng xác định mức bồi dưỡng bằng hiện vật theo đặc điểm điều kiện lao động (tại Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).
 
3. Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật, phổ biến nội dung thông tư và quy định của đơn vị mình về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đến toàn bộ viên chức và người lao động.
 
4. Nghiêm túc tổ chức việc bồi dưỡng bằng hiện vật, bảo đảm cho người lao động được hưởng đầy đủ, đúng chế độ theo quy định của nhà nước.
 
5. Hồ sơ đề nghị xét chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại:
 
- 01 Tờ trình về việc đề nghị hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại;
 
- 01 Biên bản họp xét đề nghị hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại;
 
- 01 bản Kết quả đo, kiểm tra Môi trường lao động (do đơn vị đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động theo quy định của Bộ Y tế) thực hiện đo tại đơn vị;
 
- 01 bản danh sách đề nghị hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại (theo mẫu).
 
Sở Y tế yêu cầu các đơn vị gửi hồ sơ đề nghị xét chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật về Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế trước ngày 20/3/2016 để tổng hợp phê duyệt. (file điện tử đến email: dtpthao.syt@thuathienhue.gov.vn).
 
Sở Y tế không chịu trách nhiệm đối với các đơn vị gửi hồ sơ chậm (sau ngày 20/3/2016). Đơn vị nào gửi hồ sơ chậm phải tự chi trả chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với viên chức và người lao động theo nguồn kinh phí tự chủ của đơn vị từ ngày 01/01/2016 cho đến khi có Quyết định phê duyệt của Sở Y tế./.
Đính kèm:
Các tin khác:
Lịch công tác
Giá
Khám chữa bệnh
Chi hội Tâm thần học
Văn bản chuyên ngành
Tin nội bộ
Sức khỏe đời sống
Đang tải ...
Phóng sự nghiện game

Lượt truy cập: 120220
 
Đang trực tuyến: 6