hotline Đường Dây Nóng:  0234 588 827
Bộ y tế
Bộ tư pháp
Cổng thông tin điện tử
Viện giám định
BV Tâm thần
Bênh viện Trung Ương
Sở tư pháp
Sở Y Tế
Bệnh viện tâm thần
Trường Đại học Y Dược Huế
Thông tin Y học Việt Nam
 

THÔNG BÁO TÀI LIỆU THAM KHẢO


THÔNG BÁO TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

A. Kiến thức chung:

1. Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010.

2. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

3. Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

4. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Y tế về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.

5. Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định về Y đức”.

B. Kiến thức chuyên ngành:

I. Bác sĩ:

1. Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27 tháng 5 năm 2015 của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ.

2. Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

3. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009.

4. Thông tư số 05/2016/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 29 tháng 02 năm 2016 quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú.

5. Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của liên Bộ Y tế và Tài nguyên môi trường quy định về quản lý chất thải y tế.

6. Chẩn đoán và xử trí một số trường hợp cấp cứu cơ bản trong nội khoa, ngoại khoa.

II. Cử nhân điều dưỡng, Cao đẳng điều dưỡng, Trung cấp điều dưỡng:

1. Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y.

2. Thông tư số 18/2009/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 14 tháng 10 năm 2009 hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

3. Thông tư số 07/2011/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 26 tháng 01 năm 2011 hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

4. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009.

5. Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của liên Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên môi trường quy định về quản lý chất thải y tế.

6. Các quy trình kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.

 

Đính kèm:
Các tin khác:
Lịch công tác
Giá
Khám chữa bệnh
Chi hội Tâm thần học
Văn bản chuyên ngành
Tin nội bộ
Sức khỏe đời sống
Đang tải ...
Phổ biến kiến thức bệnh tự kỷ

Lượt truy cập: 583766
 
Đang trực tuyến: 69