hotline Đường Dây Nóng:  0234 588 827
Bộ y tế
Bộ tư pháp
Cổng thông tin điện tử
Viện giám định
BV Tâm thần
Bênh viện Trung Ương
Sở tư pháp
Sở Y Tế
Bệnh viện tâm thần
Trường Đại học Y Dược Huế
Thông tin Y học Việt Nam
 

Phòng Tổ chức - Hành chính

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

I. Chức năng, nhiệm vụ Bộ phận Tổ chức

Bộ phận Tổ chức là bộ phận nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện các công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Trung tâm, cụ thể như sau:

1. Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Trung tâm, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định,

3. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng trình Giám đốc Trung tâm xét duyệt và tổ chức thực hiện.

4. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong Trung tâm.

6. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hoá, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ.

7. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám đốc Trung tâm giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

8. Nắm tình hình tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong Trung tâm về các quyền lợi, chế độ của viên chức để đề xuất với Giám đốc Trung tâm xem xét giải quyết.

II. Chức năng, nhiệm vụ Bộ phận Hành chính

Bộ phận Hành chính là bộ phận nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính trong Trung tâm, cụ thể như sau:

1. Căn cứ kế hoạch công tác của Trung tâm, lập kế hoạch công tác cụ thể  về bộ phận hành chính để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa phòng trong Trung tâm theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

3. Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của Trung tâm, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Trung tâm.

4. Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn Trung tâm.

5. Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong Trung tâm.

6. Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của Trung tâm.

7. Quản lý các phương tiện vận tải của Trung tâm. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

8. Tổ chức thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.

9. Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải Trung tâm theo quy định.

10. Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa cây cảnh). Hệ thống cống rãnh thông thoát trong Trung tâm, định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong Trung tâm.

11. Đảm bảo công tác trật tự an ninh chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong Trung tâm.

12. Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư trang thiết bị thông dụng, báo cáo Giám đốc Trung tâm. 

III. Tổ chức nhân sự Phòng Tổ chức Hành chính

1. Trưởng Phòng: CN. Trương Thị Hồng Hải

Phụ trách chung, phụ trách công tác tổ chức nhân sự, thi đua khen thưởng, chế độ, một số công tác hành chính văn thư của phòng.

- Lập kế hoạch về mua sắm trang thiết bị văn phòng, sửa chữa cơ sở vật chất của Trung tâm.

2. ĐD. Đặng Thị Phương Thảo

- Phụ trách một số công việc hành chính, văn thư.

- Các nhiệm vụ khác được Giám đốc và Trưởng phòng phân công.

3. CN. Nguyễn Đình Tường (Kiêm nhiệm)

- Phụ trách công tác tham mưu về mua sắm trang thiết bị văn phòng, trang thiết bị y tế và sửa chữa cơ sở vật chất, máy móc khi có hư hỏng.

- Có kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng theo định kỳ háng quý, năm.

4. CN. Nguyễn Thị Minh (Kiêm nhiệm)

- Phụ trách công tác hành chính, văn thư, tổng hợp văn phòng phẩm.

- Các nhiệm vụ khác được Giám đốc và Trưởng phòng phân công.

5. CN. Trần Thị Anh Quyên (Kiêm nhiệm)

- Phụ trách công tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn Trung tâm.

- Các nhiệm vụ khác được Giám đốc và Trưởng phòng phân công.

6. HL. Nguyễn Đăng Toàn (Kiêm nhiệm)

- Phụ trách công tác vệ sinh cảnh quang môi trường của Trung tâm. Đảm bảo công tác trật tự an ninh chung.

- Các nhiệm vụ khác được Giám đốc và Trưởng phòng phân công.

 

Các bài viết khác:
Lịch công tác
Giá
Khám chữa bệnh
Chi hội Tâm thần học
Văn bản chuyên ngành
Tin nội bộ
Sức khỏe đời sống
Đang tải ...
Phổ biến kiến thức bệnh tự kỷ

Lượt truy cập: 153352
 
Đang trực tuyến: 9