hotline Đường Dây Nóng:  0234 588 827
Bộ y tế
Bộ tư pháp
Cổng thông tin điện tử
Viện giám định
BV Tâm thần
Bênh viện Trung Ương
Sở tư pháp
Sở Y Tế
Bệnh viện tâm thần
Trường Đại học Y Dược Huế
Thông tin Y học Việt Nam
 

Khoa Giám định và Điều trị

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ KHOA GIÁM ĐỊNH VÀ ĐIỀU TRỊ

I. CHỨC NĂNG

1. Theo dõi và giám định nội trú các đối tượng gây án về hình sự có biểu hiện rối loạn tâm thần theo quyết định trưng cầu của cơ quan điều tra.

2. Theo dõi và giám định nội trú đối với các trường hợp dân sự theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức theo qui định của Luật Giám định tư pháp.

3. Theo dõi và giám định nội trú là người bị hại trong các vụ án hình sự do cơ quan điều tra trưng cầu.

4. Chỉ định các xét nghiệm và trắc nghiệm tâm lý cần thiết trong quá trình theo dõi đối tượng.

5. Điều trị cho các trường hợp cần thiết khi có chỉ định của bác sĩ.

6. Điều trị bệnh nhân nội trú theo yêu cầu.

7. Tham gia nghiên cứu khoa học về lĩnh vực pháp y tâm thần.

8. Tham gia nghiên cứu xây dựng các qui trình chuyên môn về giám định pháp y tâm thần.

9. Tham gia nghiên cứu xây dựng cơ sở quản lý, theo dõi đối tượng giám định.

II. NHIỆM VỤ CỦA TỪNG CÁ NHÂN

1. Trưởng Khoa : BSCKII. Ngô Đình Thư 

- Trách nhiệm quản lý chung.

- Tham gia trực tiếp theo dõi đối tượng giám định nội trú tại 1 số phòng bệnh.

2. Phó Trưởng Khoa :  BSCKI Hoàng Thị Anh Đào

-  Tham gia trực tiếp theo dõi đối tượng giám định nội trú tại 1 số phòng bệnh.

-  Hưởng ứng các phong tào thi đua, thực hiện hình thức khen thưởng, kỷ luật.

3. Điều dưỡng Trưởng Khoa : Phan Quang Huy

- Trực tiếp điều hành công tác tại khoa.

- Quản lý nguồn lực và hành chính khoa.

- Tham gia theo dõi đối tượng trực tiếp tại 1 số phòng bệnh theo sự phân công của đơn vị trong công tác chăm sóc toàn diện.

- Kiểm tra các hồ sơ giám định của đối tượng trước khi khám bệnh theo qui định của Thông tư 18/2015/TT-BYT.

- Hoàn thành các thủ tục cần thiết: lập các bảng cam kết và giao nhận đối tượng theo qui định.

- Dự trù thuốc, VTTH, văn phòng phẩm, phục vụ công tác điều trị cho các đối tượng giám định.

-  Phụ trách báo cáo công tác khám chữa bệnh trong khoa.

-  Quản lý tài sản của khoa.

-  Tổ chức họp tổ người nhà và công an hổ trợ tư pháp 1 tuần/lần

4. ĐD Trần Thị Anh Quyên (kiêm nhiệm)

-  Lưu trữ hồ sơ giám định (theo sự phân công của phòng kế hoạch).

- Tham gia theo dõi đối tượng trực tiếp tại 1 số phòng bệnh theo sự phân công của đơn vị trong công tác chăm sóc toàn diện.

- Kiểm tra các hồ sơ giám định của đối tượng trước khi khám bệnh theo qui định của Thông tư 18/2015/TT-BYT.

- Hoàn thành các thủ tục cần thiết: lập các bảng cam kết và giao nhận đối tượng theo qui định.

- Thanh toán các chi phí xét nghiệm sau khi giám định xong.

- Các nhiệm vụ khác khi được phân công.

5.  HL Nguyễn Đăng Toàn

-  Hổ trợ trong công tác xét nghiệm.

- Tham gia công tác hộ lý: hổ trợ điều dưỡng cho đối tượng uống thuốc, tiêm thuốc, trực tiếp nhắc nhủ và chăm sóc vệ sinh cơ thể.

- Quản lý và theo dõi kho đồ vải của khoa.

- Vệ sinh các khoa phòng và quang cảnh.

- Theo dõi đối tượng, hạn chế trốn viện.

6. Các ĐD khác

- Tham gia theo dõi đối tượng trực tiếp tại 1 số phòng bệnh theo sự phân công của đơn vị trong công tác chăm sóc toàn diện.

Các bài viết khác:
Lịch công tác
Giá
Khám chữa bệnh
Chi hội Tâm thần học
Văn bản chuyên ngành
Tin nội bộ
Sức khỏe đời sống
Đang tải ...
Phổ biến kiến thức: Giám định pháp y tâm thần

Lượt truy cập: 349393
 
Đang trực tuyến: 10