hotline Đường Dây Nóng:  0234 588 827
Bộ y tế
Bộ tư pháp
Cổng thông tin điện tử
Viện giám định
BV Tâm thần
Bênh viện Trung Ương
Sở tư pháp
Sở Y Tế
Bệnh viện tâm thần
Trường Đại học Y Dược Huế
Thông tin Y học Việt Nam
 

Phòng Tài chính - Kế toán

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

I. Chức năng nhiệm vụ:

Phòng Tài chính - Kế toán của Trung tâm là bộ phận nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính của Trung tâm.

1. Căn cứ vào chế độ chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của Trung tâm, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của Trung tâm và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

2. Theo định hướng hoạch toán kế toán trong công tác tổ chức giám định Pháp y Tâm thần, khám bệnh chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu phí, viện phí theo quy định.

3. Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của Trung tâm.

4. Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu, chi của Trung tâm.

5. Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

6. Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư trang thiết bị thông dụng, báo cáo giám đốc Trung tâm.

6. Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

7. Tổng hợp tình hình số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của Bệnh viện.

II. Tổ chức nhân sự:

A. Lãnh đạo:

1. Trưởng Phòng: CNKT Nguyễn Đình Tường, Kế toán trưởng, phụ trách chung công tác tài chính - kế toán của Trung tâm.

B. Nhân viên:

1. CNKT Nguyễn Thị Minh: Kế toán viên phụ trách thu phí, theo dõi tài sản kiêm thủ quỹ. Và các công tác khác được Giám đốc và Trưởng Phòng phân công.

Các bài viết khác:
Lịch công tác
Giá
Khám chữa bệnh
Chi hội Tâm thần học
Văn bản chuyên ngành
Tin nội bộ
Sức khỏe đời sống
Đang tải ...
Phổ biến kiến thức: Giám định pháp y tâm thần

Lượt truy cập: 349378
 
Đang trực tuyến: 7